Nộp đơn Online
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Trở lại môi trường học tập quốc tế ở Canada

Phan, Đặng Phương Anh, đã từng có một năm học tập tại Mỹ năm nhưng rồi lại lựa chọn tiếp tục THPT ở Canada bởi ở đây phù hợp với kế hoạch dài hạn của em hơn. Phương Anh sẽ lên đường nhập học  học kỳ 2 lớp 9 ở Hội đồng trường Chinegto- Bang Nova Scotia vào ngày 4/2/2016 đến. Em chỉ đạt được visa sau một tháng nộp hồ sơ nhờ vào vốn tiếng Anh tốt sau một năm học tập ở Mỹ.

 

 

 

Phương Anh, gặp gõ đại diện Hội đồng trường Bang Nova Scotia ở Văn phòng Du học Hope Education

 

 

Du học Hope Education chúc mừng em có chuyến du học thú vị thành công

Tin liên quan (63)