Nộp đơn Online
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Chúc mừng Dương Gia Phát, học sinh PTNK HCM đạt visa Du học Tú tài Quốc tế IB ở Canada năm 2016

Chúc mừng em Dương Gia Phát, học sinh trường PTNK- Đại học Quốc gia HCM đạt visa du học chương trình Tú tài Quốc tế IB tại trường THPT Prince Andrew High School. Ngôi trường công lập giang dạy chương trình IB danh tiếng.

Du học Hope Education chúc mừng em có chuyến du học thú vị, thách thức và thành công tại Prince Andrew High School, Canada

Hope Education

Tin liên quan (133)