Nộp đơn Online
>
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Tư Vấn Chuyên Môn

Hope Education Vietnam cung cấp tư vấn kỹ thuật, chuyên môn và giải pháp cho chương trình dự án phát triển và lĩnh vực công nghiệp khác, bao gồm: 

 

Tư vấn kỹ thuật cho việc lập kế hoạch và thực hiện dự án, chương trình phát triển

Đánh giá tác động môi trường xã hội

Đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối cùng chương trình/dự án 

Nghiên cứu thị trường, ngành công nghiệp và chuỗi giá trị ngành hàng 

Đại diện khách hàng và kiểm tra chất lượng

 

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ, tư vấn