Nộp đơn Online
>
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Sơ lược hệ thống Giáo dục Malaysia

Chính phủ Malaysia thống nhất quản ký về chất lượng giáo dục trên toàn quốc. Tất cả các trường đại học được thành lập với sự phê chuẩn của nhà vua Malaysia. Hiện nay, Malaysia có 15 trường đại học công lập, 4 chi nhánh của trường đại học nước ngoài cấp bằng cử nhân, 11 trường đại học tư, 1 trường cao đẳng.

 

Năm học: Ở Malaysia, năm học bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc tháng 6 năm sau. Hiện nay, cũng có nhiều trường tuyển sinh vào các tháng 2 (học kỳ xuân), đặc biệt cho học sinh quốc tế

 

Bảng bên dưới cung cấp cho bạn tóm lược hệ thống giáo dục Malaysia và dễ dàng so sánh với hệ thống giáo dục Việt Nam.

 

Cấp học

Loại hình trường

Phương thức đào đạo

Bậc đào tạo và số năm

Bằng cấp

Tiểu học

Công lập,

Tư thục

Chính quy, tập trung, bắt buột

Lớp 1-6

 

Trung học cơ sở

Công lập

Tư thục

Chính quy, tập trung, bắt buột

Lớp 7-9

 

Trung học phổ thông

Công lập

Tư thục

Chính quy, tập trung là chủ yếu

Lớp 10-11, trung học phô thông hoặc trung học hướng nghiệp

Giá trị bằng cấp như nhau

Chứng chỉ hướng nghiệp

Dự bị đại học

Công lập

Tư thục

Chính quy, bắt buột

1-2 năm, Lớp 12 hay năm thứ 13

Chứng nhận dự bị đại học

Cao đẳng- Học viên

Cao đẳng công lập

Cao đẳng tư thục

Đại học, Học viện liên kết

Chính quy, bán tập trung và e-learning

2 năm

Phần lớn được liên thông để hoàn thành chương trình đại học

Chứng chỉ nghề

Cử nhân cao đẳng (Diploma)

Cử nhân cao đẳng (Advanced Diploma)

Đại học

Công lập

Tư thục

Đại học liên kết

Chính quy, bán tập trung và e-learning

 

Bán du học với các trường liên kết (2+1 hay 1+2, 2+2)

Đại học: 3 năm  (180 tín chỉ)-4 năm (210-240 tín chỉ)

Cao học: 1 ½ -2 năm

Nghiên cứu sinh: 3-4 năm, hoặc dài hơn

 

Cử nhân đại học (Bachelor- 3 năm)

Cư nhân danh dự (Bachelor -4 năm)

Thạc sĩ (Master)

Tiến sĩ (Doctor)

Học giả

 

Tin liên quan (3)