Nộp đơn Online
>
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Sơ lược hệ thống Giáo dục Singapore

Singapore hiện có 4 trường đại học lớn, 5 trường cao đẳng và gần hơn 60 trường, học viện thương mại và dạy nghề. Các trường đại học công lập tiêu biểu Singapore như Đại học Quốc gia Singapore (NUS, hạng 22 thế giới, QS2014), Viện Đại học Công nghệ Nanjang (NTU, hạng 4 các trường đại học dưới 50 trên thế giới QS 2013), Viện Quản lý Phát triển Singapore- MDIS v.v. Ngoài ra, Singapore có hơn 10 các chi nhánh giáo dục của các nước tiên tiến như Yale-Singapore, Harvard, MIT, INSEAD, Cambridge, Oklahoma University, Curtin University, Raffle College & School, James Cook Singapore, Nottingham v.v.

 

Năm học: Ở Singapore, năm học bắt đầu từ tháng 9/10 và kết thúc tháng 6 năm sau. Đối với sinh viên quốc tế, có nhiều trường tuyển sinh hầu hết các quý trong năm.

 

Bảng bên dưới cung cấp cho bạn tóm lược hệ thống giáo dục Singapore

 

Cấp học

Loại hình trường

Phương thức đào đạo

Bậc đào tạo và số năm

Bằng cấp

Tiểu học

Công lập,

Tư thục

Chính quy, tập trung, bắt buột

Lớp 1-6 (chia thành 2 giai đoạn, lớp 1-4 và lớp 5-6)

Tốt nghiệp tiểu học (PSLE)

Trung học cơ sở

Công lập

Tư thục

Chính quy, tập trung, bắt buột

Lớp 7-10

Hoặc thêm năm thứ 11.

Kỳ thi GCEO-O Level (ordinary)  hoặc N Level (normal-technical/academic)

Dự bị đại học

Công lập

Tư thục

Chính quy, tập trung là chủ yếu

2-3 năm, lấy chứng chỉ vào đại học của Singapore

GCE A Level

Cao đẳng- Học viên

Cao đẳng công lập

Cao đẳng tư thục

Đại học, Học viện liên kết

Chính quy, bán tập trung và e-learning

2-3 năm

Tuyển học sinh từ N Level hoặc O Level

Được liên thông lên đại học.

Chứng chỉ nghề

Cử nhân cao đẳng (Diploma)

Cử nhân cao đẳng (Advanced Diploma)

Đại học

Công lập, Tư thục

Đại học liên kết

Chính quy, bán tập trung và e-learning

Bán du học với các trường liên kết (2+1,3+1 hay 1+2, 2+2)

2/3 đến 4 năm

Cử nhân đại học (Bachelor- 2/3 năm)

Cử nhân danh dự (Bachelor -4 năm)

Thạc sĩ (Master) 1-2 năm