Nộp đơn Online
>
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Sơ lược hệ thống giáo dục Pháp

Pháp có hệ thống trường công và tư đa dạng và đầy đủ các bậc học từ phổ thông trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học. Bậc cao đẳng và đại học đào tạo các chuyên ngành phong phú, từ khoa học cơ bản đến ứng dụng, kỹ thuật công nghệ, y học, kinh tế, thương mại, ngân hàng hay các ngành xã hội như triết học, giáo dục, ngôn ngữ, nghệ thuật. Nước Pháp hiện có gần 3,500 cơ sở đào tạo, với  83 trường đại học tổng hợp, 205 trường kỹ thuật-kỹ sư, 200 trường thương mại và quản lý, 20 trường kiến trúc, 120 trường nghệ thuật và số lượng lớn trường hoặc viện đào tạo khác. Các trường công lập được chính Pháp tài trợ ngân sách lớn, thường có học phí thấp, trong khi các trường tư thường có học phí cao hơn và yêu cầu khắt khe về tuyển sinh. Mặc dù các trường có các quy định riêng, tuy nhiên chất lượng được thống nhất quản lý của tỉnh hay vùng, nhờ đó chất lượng rất đồng đều. Đây cũng là điểm nổi bật của hệ thống giáo dục nước này. Một đặc điêm khác là đại học và cao đẳng Pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ chung Liên minh Châu Âu – gọi là Hệ thống chu chuyển tín chỉ (European Credits Transfer System - ECTS). Do đó, sinh viên có thể học chuyển, chuyển tiếp ở tất cả các trường trong hệ thống châu Âu. Bằng cấp và chứng chỉ có được từ Pháp được công nhận toàn cầu.

 

Năm học: Ở Pháp, năm học bắt đầu từ tháng 9 hoặc 10 và kết thúc tháng 5 hoặc 6 năm sau. Ngoài ra, còn có các học kỳ hè tùy chọn cho những trường học, ngành học khác nhau. Học sinh quốc tế có thêm kỳ nhập học tháng 2.

 

Bảng bên dưới tóm tắt các bậc học ở Pháp và giúp bạn dễ so sánh với hệ thống giáo dục Việt Nam

Cấp học

Loại hình trường

Hình thức đào đạo

Bậc đào tạo và số năm

Bằng cấp

Tiểu học

(Primary school)

Công lập,

Tư thục,

Liên kết tôn giáo

Chính quy, tập trung

Lớp 1- 5

 

Trung học cơ sở (junior secondary school)

Công lập

Tư thục

Liên kết tôn giáo

Chính quy, tập trung

Lớp 6-9

Chứng chỉ hết lớp 9 hoặc cấp bảng điểm

 

Trung học phổ thông (senior secondary school)

Công lập

Tư thục

Liên kết tôn giáo

Chính quy, tập trung (chủ yếu)

Lớp 10-12

Chứng chỉ hết phổ thông trung học hoặc bảng điểm.

Một số trường có Tú tài Quốc tế

Giáo dục hướng nghiệp và bậc cao: Cao đẳng- Đại học.

Công lập

Tư thục

Liên kết tôn giáo

Học viện nghiên cứu

Trung tâm nghiên cứu thuộc trường

 

Chính quy, tập trung-bán chính quy, e-learning

Cao đẳng: 1-2 năm

Đại học: 3-4 năm, có trường đến. Một số ngành có thể dài hơn

Thạc sĩ: 2 năm

Tiến sĩ: 3-4 năm. Một số ngành như y khoa dài hơn 6-8 năm.

 

Cư nhân Cao đẳng

Cử nhân đại học

Kỹ sư

Thạc sĩ  (Master)

+ Thạc sĩ nghiên cứu: (Master recherche-DEA)

+  Thạc sĩ chuyên ngành (Master Professionnel-DESS)

Tiến sĩ (Doctor)

Học giả

 

Một trong những lưu ý quan trọng của lưu học sinh là Pháp có chương trình dự bị đại học 1 -2 năm để học sinh cải thiện thêm trình độ ngôn ngữ và sẳn sàng vào học.

 

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn thông tin, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin học và visa du học.

Tin liên quan (1)