Nộp đơn Online
>
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Sơ lược hệ thống giáo dục Mỹ

Hệ thống trường học ở Mỹ khá đa dạng bao gồm trường công lập, tư thục và trường liên kết với tôn giáo giảng dạy và đào tạo đầy đủ các bậc học, từ giáo dục cơ bản đến bậc cao bao gồm học nghề, cao đẳng, đại học và sau đại học. Các trường công lập do chính phủ tài trợ là chủ yếu. Các trường tư thục nhận tài trợ từ chính phủ ít hơn nhưng rất nhiều từ khu vực tư nhân. Các bang được quyền tự quản về giáo dục do đó không có chương trình chung chuẩn cho cả quốc gia. Tuy nhiên, chương trình đào tạo và chất lượng cao, khá tương đồng và công nhận kết quả của nhau. Do vậy, sinh viên dễ dàng học chuyển trường hay học cùng lúc nhiều hơn một ngành và bằng cấp. Kết cấu chương trình phong phú, phương pháp đạo tạo chủ yếu theo phương thức giáo dục chủ động. Các môn học cơ bản ở bậc phổ thông vẫn bao gồm: toán, ngôn ngữ, lịch sử là bắt buột, các môn khoa học như lý, hóa và địa lý và môn xã hội như văn chương, nghệ thuật là các môn tự chọn. Học sinh cũng sẽ được tham gia học chứng chỉ nghề, thường là các năm cuối nếu muốn. Cuối các cấp học, học sinh có thể thi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông, tuy nhiên, rất nhiều trường không tổ chức thi tốt nghiệp hay cấp bằng mà chỉ cấp bảng điểm. Ở bậc cao đẳng-đại học, nước Mỹ có hơn 5,000 trường cao đẳng và đại học với hơn 900 chuyên ngành đào tạo khác nhau: khoa học, kinh tế và thương mại, quản trị công, quản trị kinh doang, kỹ thuật-công nghệ, luật và nghệ thuật v.v. Bằng cấp ở Mỹ được công nhận toàn cầu.

 

Năm học: Ở Mỹ, năm học bắt đầu từ tháng 9 (Fall) và kết thúc tháng 6 năm sau. Đối với sinh viên quốc tế, có thê kỳ nhập học vào tháng Giêng và Hai (Spring)

 

Bảng bên dưới tóm tắt các bậc học ở Mỹ và giúp bạn dễ so sánh với hệ thống giáo dục Việt Nam

Cấp học

Loại hình trường

Phương thức đào đạo

Bậc đào tạo và số năm

Bằng cấp

Tiểu học

(Primary school)

Công lập,

Tư thục,

Liên kết tôn giáo

Chính quy

Lớp 1-5 hay 6, tùy bang.

 

Trung học cơ sở (junior secondary school)

Công lập

Tư thục

Liên kết tôn giáo

Chính quy tập trung (chủ yếu)

Lớp 6/7 đến 9

 

Trung học phổ thông (senior secondary school)

Công lập

Tư thục

Liên kết tôn giáo

Chính quy và bán tập trung.

Lớp 10-12

Thi cấp chứng chỉ hoặc cấp bảng điểm

Một số trường có Tú tài Quốc tế

Giáo dục hướng nghiệp (1): Cao đẳng và cao đẳng đại học.

Cao đẳng công lập (cao đẳng cộng đồng)

Cao đẳng tư thục

Liên kết tôn giáo

Chính quy, bán chính quy và e-learning

Phần lớn có thể liên thông lên đại học

 

3,6, 9 tháng năm

Cao đẳng, đại học: 2-4 năm

 

Chứng chỉ nghề

Bằng Diploma  hoặc Associate (sau 2 năm)

Cử nhân (Bachelor)

 

Giáo dục bậc cao: Đại học và viện

Công lập

Tư thục

Liên kết tôn giáo

Học viện nghiên cứu

Viện Kỹ thuật (Institute of technology hoặc technical institute-thực hành)

Chính quy tập trung, bán chính quy và e-learning

Cao học: 2 năm

Nghiên cứu sinh: 3-4 năm

 

Thạc sĩ (Master)

+ Thạc sĩ

+ Thạc sĩ khoa học

+ Tiến sĩ (PhD)

 

(1) Một số Cao đẳng  Mỹ  tuyển học sinh học xong lớp 10, 11 tại Việt Nam.

(2) Ở Mỹ, bằng cấp thạc sĩ và tiến sĩ có thể được gọi tên chi tiết hơn theo ngành học, ví dụ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), Thạc sĩ luật học (J.D), Thạc sĩ khoa học xã hội (MSW), Thạc sĩ nghệ thuật (MFA), Tiến sĩ giáo dục (EdD), Tiến sĩ luật học (L.L.B), Tiến sĩ Y khoa (MD) v.v

Tin liên quan (1)