Nộp đơn Online
>
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Du học Mỹ

Giới thiệu về nước Mỹ
Nước Mỹ – thường được gọi là US hoặc USA, hay Hoa Kỳ, là một liên bang gồm 50 bang và khu lãnh thổ k..
Năm học ở Mỹ bắt đầu vào tháng 8-9 (kỳ Thu), ngoài ra, thời gian làm visa đi học Mỹ cũng mất khá nhi..
Sơ lược hệ thống giáo dục Mỹ
Hệ thống trường học ở Mỹ khá đa dạng bao gồm trường công lập, tư thục và trường liên kết với tôn giá..
Vì sao chọn du học Mỹ
Mỹ là quốc gia có số học sinh nước ngoài theo học đông nhất. Trong năm học 2011-2012, có gần 764,500..