Nộp đơn Online
>
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Sơ lược hệ thống Giáo dục Úc

Hệ thống giáo dục nước Úc có đủ các bậc học từ tiểu học, trung học nghề, đến cao đẳng-đại học. Nước Úc được xem là có hệ thống đại học công lập mạnh với 39 trường, và chỉ có 3 trường đại học tư thục và một lượng lớn khác các trường cao đẳng và học viện đào tạo. Ngoài cơ sở đào tạo ở Úc, một số lớn trường đại học Úc có sở đào tạo đóng tại nước khác, hoặc có liên kết đào tạo với các trường đại học trong nước và nước ngoài. Mỗi bang và vùng lãnh thổ của Úc tự quản lý hệ giáo dục của mình (kể cả trường công lập và tư thục) về các mặt tài chính, chính sách, chương trình, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chung giáo dục quốc gia được quy định bởi chính phủ và bang. Giáo dục đại học Úc theo xu hướng đa ngành chú trọng tính thực hành và hàn lâm, nghiên cứu chuyên sâu. Học phí tại các trường có khác nhau, theo quy định của từng bang. Chính phủ Úc có hỗ trợ tài chính và học bổng (hàng năm) trên diện rộng và sâu cho giáo dục đại học và sau đại học. Sinh viên cũng có nhiều cơ hội tìm được học bổng tài trợ từ các chương trình này.

 

 

Năm học: Năm học của Úc bắt đầu tứ tháng 2 (với bậc phổ thông) và tháng 3 (bậc cao đẳng-đại học). Kỳ nghỉ hè bắt đầu tháng 11 hay tháng 12. Đối với sinh viên quốc tế, có thể có bắt đầu học kỳ Thu, tháng 8 hay 9.

 

Bảng bên dưới tóm tắt các bậc học ở Úc và giúp bạn dễ so sánh với hệ thống giáo dục Việt Nam (đang cập nhật)

 

 

Cấp học

Loại hình trường

Phương thức đào đạo

Bậc đào tạo và số năm

Bằng cấp

Tiểu học

(Primary school)

Công lập,

Tư thục,

Liên kết tôn giáo

Chính quy, tập trung

Lớp 1- 6 hay 7, tùy bang

 

Trung học cơ sở (junior secondary school)

Công lập

Tư thục

Liên kết tôn giáo

Chính quy, tập trung

Lớp 7 /8 đến 10

Chứng chỉ hết lớp 10 hoặc cấp bảng điểm

 

Trung học phổ thông (1) (senior secondary school)

Công lập

Tư thục

Liên kết tôn giáo

Chính quy, tập trung bán tập trung

Lớp 11 và 12

Chứng chỉ hết phổ thông trung học hoặc bảng điểm

Một số trường có Tú tài Quốc tế

Học sinh có thể học chứng chỉ nghề trong trường

Giáo dục bậc cao, hướng nghiệp: Cao đẳng (2)

Học viện

Cao đẳng công lập

Cao đẳng tư thục

Học viện đào tạo

Liên kết tôn giáo

Chính quy, tập trung bán tập trung và e-learming

3-9 tháng

1-2 năm

1-2 ½ năm

Chứng chỉ nghề

Bằng cao đẳng Diploma

Cao đẳng nâng cao (Advanced Diploma)

Phần lớn có thể liên thông lên đại học

Giáo dục bậc cao: Đại học (3)

Công lập

Tư thục

Liên kết tôn giáo

Học viện nghiên cứu

Úc hiện có 39 trường công lập và 3 trường tư thục.

Tập trung, bán tập trung, online

 

Đại học: 3-4 năm, có trường đến

Cao học: 1 ½ - 2 ½  năm

Nghiên cứu sinh: 3-5 năm

 

Bán cử nhân (Associate Degree)

Cử nhân (Bachelor, 3 năm)

Cứ nhân danh dự (Bachelor, Honours, 4 năm)

Sau đại học (Graduate Diploma)

Thạc sĩ (Master)

Tiến sĩ (Doctor)

 

(1) Một số trường cao đẳng hay dự bị đại học Úc chấp nhận tuyển sinh học sinh từ 11 của một số trường THPT của Việt Nam

(2) (3) Lưu ý đối học sinh quốc tế, chỉ có các trường được chính phủ cấp phép mã số CRICOS (chứng nhận cho việc đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng) được phép tuyển sinh. Đến năm 2014, chỉ có 60 trường cao đẳng đại học được cấp mã số này.

 

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn thông tin, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin học và visa du học.

Tin liên quan (1)